Till startsida
University of Gothenburg
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

(only in Swedish) Hur har statliga utredningar förändrats?

Research profile seminar

Statliga utredningar har länge varit viktiga vägar till politisk konsensus och rationellt beslutsfattande i Sverige. Det gäller särskilt utredningar där en bred krets politiker deltar. En mycket stor del av svensk lagstiftning har sitt ursprung i förslag från statliga utredningar.

Tillsättningen av och förutsättningarna för de statliga utredningarna har dock förändrats. Antalet parlamentariska kommittéer har minskat drastiskt till förmån för särskilda utredare. Dagens parlamentariska läge - där stabila politiska majoriteter saknas - kan bidra till att utredningar missar att identifiera meningsskiljaktigheter i ett tidigt skede. Följden kan bli ökad polarisering. Utifrån en unik databas har statsvetarprofessorn Carl Dahlström tillsammans med Erik Lundberg (Högskolan Dalarna) och Kira Pronin (University of Pittsburgh) undersökt statliga utredningar sedan 1990 när det gäller sammansättning, resurser och politiskt inflytande. Vid seminariet presenterar Carl Dahlström studiens resultat. De sammanfattas också i en SNS-rapport som publiceras samma dag. Studien kommenteras av riksdagsledamoten Lotta Finstorp, som har varit ledamot i flera parlamentariska kommittéer, Anna Hedborg, som har lett och deltagit i många statliga utredningar, samt Katarina Sundberg, med erfarenhet både som beställare av statliga utredningar på Regeringskansliet och som huvudsekreterare och kanslichef för Agenda 2030-delegationen. Statsvetarprofessorn Bo Rothstein inleder seminariet med en diskussion om expertinflytande.


Anmälan sker på SNS hemsida: https://www.sns.se/kalender/hur-har-statliga-utredningar-forandrats/

Varmt välkommen!

Lecturer: Carl Dahlström, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, och medförfattare till en SNS Analys om statliga utredningar Lotta Finstorp (M), riksdagsledamot Anna Hedborg, ordförande i Delegationen för senior arbetskraft Bo Rothstein, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet Katarina Sundberg, huvudsekreterare och kanslichef för Agenda 2030-delegationen samt ämnesråd på Miljödepartementet Samtalet leds av Niklas Ekdal, journalist och författare.

Date: 10/16/2019

Time: 9:00 AM - 10:30 AM

Categories: Social Sciences

Organizer: SNS

Location: Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

Event URL: Read more about (only in Swedish) Hur har statliga utredningar förändrats?

Contact person: Frida Wennerfors

Page Manager: Alice Johansson|Last update: 9/3/2019
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?