Till startsida
University of Gothenburg
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Policy reports

 

2017

Conference Report: Policy Dialogue Day May 10th 2017
From Knowledge to Action: Current Insights on Democracy, Governance and Armed Conflict”. A collaboration between: V-Dem, QoG, GLD &UCDP.

2016

Sundell, Anders (2016). Anti-corruption reform – evolution or big bang? Dissertation Brief 2016:08, Expertgruppen för Biståndsanalys (EBA).

Broms, Rasmus (2016). Beskattning och institutionell kvalitet. Development Dissertation Brief 2016:10, Expertgruppen för Biståndsanalys (EBA)

Sundström, Aksel (2016). Våldsamma hot och priset för ärlighet: En omvärdering av tjänstemäns val att ta mutor. Development Dissertation Brief 2016:07, Expertgruppen för Biståndsanalys (EBA)

2015

Cornell, Agnes (2015). Institutional Impediments and Reluctant Actors - The Limited Role of Democracy Aid in Democratic Development. Development Dissertation Briefs Series; No. 2015:01.

Bo Rothstein & Marcus Tannenberg (2015). Making Development Work: The Quality of Government Approach. Rapport 2015:07 till Expertgruppen för biståndsanalys (EBA).

Bo Rothstein (2015). "The Quality of Government Institute. Report for the first ten years of a Research Programme at University of Gothenburg".

Bo Rothstein (2015). "De samhälleliga institutionernas kvalitet. Slutrapport från ett forskningsprogram".

2014

Нистоцкая Марина, Хахунова Анна и Карл Дальстром. Отчет о проведении и предварительных результатах экспертного опроса «Качество государственного управления в регионах России – 2014».

2012

Teorell, Jan och Agnes Cornell (2012) "Leder demokratibistånd till demokratisering?" SADEV Report 2012:1.6

2011

Lapuente, Victor (2011) "Por qué la corrupción no se castiga", Laboratorio de Alternativas".

Charron, Nicholas, Victor Lapuente och Bo Rothstein (2011) "Korruption i Europa" SIEPS, rapport 2011:05.

de Fine Licht, Jenny (2011) "Öppna prioriteringar och extern legitimitet En experimentell undersökning om hur människor uppfattar information om prioriteringar av sjukvård." På uppdrag av Prioriteringscentrum, Linköpings universitet.

Page Manager: Alice Johansson|Last update: 6/22/2017
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?